GARANTI BESTEMMELSER FOR ARNØY ENGROS AS VINYLPRODUKTER

Våre vinyl -rekkverk, -levegg og -gjerder  er produsert med titanbasert tilsetning som gjør at materialet er helt uten miljøgifter.
Produktene har en 10 års garanti mot råte, sprekker, korrodering, farge avvik, avflassing, blæring og defekter i materialet.

  • Produktet skal montert korrekt etter anvisning, ha normal og riktig bruk. Det skal Ikke være eksponert sur nedbør, luftforurensing, kjemikaler og mangel av vedlikehold under slike forhold.
  • Det vil heller ikke gis garanti mot feilaktig montering, skader påført av naturskader, som flom, vind og grunnforhold på stedet.
  • Garanti vil heller ikke bli gitt ved feil lagring og håndtering av produktene.
  • All tilbehør slik som metall beslag, skruer, belysning, elektriske deler og stolpe-topper er ikke gjeldene under denne garantien. Disse delene går inn under normal kjøpslov på garantitid.
  • Dersom feil eller mangler med noen deler av produktene som er et resultat av feil/ defekter oppstått i produksjon, vil disse deler blir erstattet med ny.
  • Skader, feil og defekter skal rapporteres til forhandler for behandling videre. Det anbefales at dette blir gjort innom kort tid.