DEKKBORD kan brukes i forkant av lengdekuttet for å skjule kappkanten. Hvis det er trinn på terrassen kan disse brukes i opptrinn.
Bordene er 10 mm og kan derfor ikke benyttes til annet enn dekksider eller sokkellister.