Dette er en mellomting av Point Fixation og toppmontert rekkverk.